Wizytówka adwokata

Michał Jerzy Klimaszewski
Profile Adwokat
Status niewykonujący zawodu
Liquidator Andrzej Kowalski
Identity Card Number 2978
Entry date 9/2/2009
Web Page
Preferred practice
  • dyscyplinarne postępowania
  • ochrona środowiska
  • prawo gospodarcze i handlowe
  • prawo i postępowanie administracyjne
  • szkolnictwo wyższe
Council Izba Adwokacka w Warszawie
Zobacz na mapie
Al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa
tel. 22 584 96 30
fax 22 584 96 22
e-mail: ora.warszawa@adwokatura.pl

Powrót do alfabetycznej listy adwokatów